harınlıq

harınlıq
is.
1. Harın, harınlaşmış heyvanın halı.
2. məc. Qudurğanlıq, azğınlıq, zorbazorluq. Vəzirov göstərir ki, bəylərin tüfeyli, müftəxor təbiəti özbaşınalıq, harınlıq, əxlaqsızlıq doğurur. C. Cəfərov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • dağıtmaq — f. 1. Sökmək, uçurmaq, xaraba qoymaq, alt üst etmək. Köhnə binanı dağıtmaq. Zəlzələ evlərin çoxunu dağıtdı. – <Zaman xan:> Ona binaən əmr etdim ki, . . körpüləri dağıtsınlar və yolları pozsunlar. M. F. A.. Bu saat yenə sultanın qoşunları… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hakim — is. <ər.> 1. hüq. Məhkəmə orqanlarında baxılan iş haqqında hökm və ya qərar çıxaran vəzifəli şəxs. Xalq hakimi. – Elə bil Zeynal çox xətrini istədiyi bir adamın yox, hakimin suallarına cavab verirdi. B. Bayramov. 2. idm. Oyunda, yarışda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ismətli — sif. Namuslu, həyalı, abırlı, əxlaqlı, təmiz, məsum. – Gülzarın namuslu və ismətli z. olduğu xüsusi bir tərzdə dillərdə dolaşırdı. C. C.. Zəmanənin xarab bir vaxtında nəcib, gözəl, həyalı, iffət və ismətli bir qız tapmaq çox da asan deyildi. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • köhlənlik — is. Harın bəslənmiş atın hal və keyfiyyəti; harınlıq. Qara oğlan hər söz başında xallı atın köhlənliyini, cinsliyini, yumşaqlıq və mehribanlığını deyib, özünü öyür və tərifləyirdi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qudurğanlıq — is. Qudurma, həddini aşma, cızığından çıxma, azğınlıq; həddindən artıq lovğalıq, həyasızlıq; harınlıq; qudurğancasına hərəkət. <Cümşüd:> Bilirsən ki, bu başıbatmış dörd məlik mənim atamla da düşmənçilik ediblər. . Qudurğanlıq edirlər. Ç..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • toxluq — 1. is. 1. Tox olma, ac olmama, yeyib doyma (aclıq əksi). Yaxşılıq, yamanlıq, toxluq və aclıq məfhumlarına qarşı yenə yad və laqeyd idim. Ç.. . . Professor toxluqdan təngişən nəfəsini güclə alırdı. B. Bayramov. 2. məc. Harınlıq, lovğalıq. Aclıq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”